संक्षिप्त कार्य विवरण

षोडश (16वीं) विधान सभा
पंचदश विधान सभा   चतुर्दश विधान सभा   त्रयोदश विधान सभा   द्वादश विधान सभा
 
 
तृतीय सत्र (जुलाई, 2024)
     
     

   जुलाई

 

 01    02    03    04   05    08    09    10    11    12     15    16    18    19 
     
     
 
द्वितीय सत्र (फरवरी, 2024)
     
 

 फरवरी

  07    08    09    12    13    14    15    16    19

 

 

 
 
प्रथम सत्र (दिसम्बर, 2023)

 

 दिसम्बर

 18   19   20   21