पंचदश विधान सभा

दैनिक कार्य सूची

द्वादश सत्र
(सितम्बर, 2022)

            पंचदश विधान सभा
चतुर्दश विधान सभा 
सितम्बर 13 14 15 16 17 त्रयोदश विधान सभा   
15 अनुपूरक कार्य सूची
द्वादश विधान सभा
एकादश विधान सभा
दशम् विधान सभा
नवम् विधान सभा