मंत्रिमण्डल


  वर्तमान  
  चतुर्दश विधानसभा
( मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक - 570
दिनांक -01 दिसम्बर 2013 )
 
  त्रयोदश विधानसभा
( मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक - 370 एवं 371
दिनांक -16 अगस्त 2013 )
संपत्ति विवरण
  द्वादश विधानसभा
( मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक - 298
दिनांक -17/06/2008 )
---